Svatý Havel                                                                                                  /Galus/                                                                                                          kněz, poustevník                                                                                          16.října

Ohlášky, aktuality

S V Ě T E C  N A   D E N

Příští sbírky:        neděle 


Karmelitky z Drast nás srdečně zvou do Kláštera sv. Josefa na mše svaté 1. a 15. října 2022 ku příležitosti svátku sv. Terezi.


V sobotu 8. 10. 2022 jsme srdečně zváni do Kostela sv. Karla Boromejského od 8:30 hod. na mši svatou a následnující referáty od 10:00 nazvané "JAK SI UCHOVAT POKOJ V NEPOKOJNÉ DOBĚ".

Program a možnost přihlášení naleznete zde:V pondělí 17. října 2022 od 18 hodin proběhne v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) oslava desátého výročí blahořečení 14 pražských mučedníků. Mši sv. bude sloužit generální ministr Řádu menších bratří (františkánů) br. Massimo Fusarelli OFM.

Po mši bude následovat pobožnost u hrobu umučených bratří a poté v kostele krátké divadelní představení o 14 mučednících. Událost bude zakončena setkáním v refektáři přilehlého kláštera, kde bude také možné si koupit památeční knihu o tvorbě relikviáře pražských mučedníků. V ambitech kláštera budou moci návštěvníci zhlédnout výstavu kreseb br. Benedikta Holoty OFM.

Na výročí je možné se připravit modlitbou novény, kterou naleznete na stránce www.ofm.cz/novena.

Pražští mučedníci jsou bratři františkáni, kteří přišli roku 1604 do trosek kláštera u Panny Sněžné v Praze. Pocházeli z Česka i různých evropských národů. Během vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli na masopustní úterý 15. února 1611 povražděni pražskou lůzou. Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno dne 13. 10. 2012 při slavnostní mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


Zveme vás na intenzivní zážitkově vzdělávací kurz pro rodiče, kteří chtějí rozvinout své výchovné kompetence a posunout se k výchově dětí samostatných, zodpovědných a pohodových. Jedná se o devět lekcí od 3. října do 28. listopadu 2022, vždy v pondělí od 18.30 do 20.30 v prostorách Křesťanské psychologické poradny (Thákurova 3, Praha 6).


Salesiánské středisko v Kobylysích nás zve na pravidelná setkávání pro páry i jednotlivce věnované tématice "Když dítě nepřichází."


Srdečně vás zveme na tradiční podzimní sobotu pro ženy, která se uskuteční 15. 10. 2022 od 9 do 16 hodin v pražském Pastoračním středisku (sv. Vojtěch). Provázet bude P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm. Více se dočtete na stránkách Centra pro rodinu.Milí farníci, polední modlitba růžence v 11:50 hod. u svatého Havla  bude věnována prosbě za mír v Evropě a na celém světě. Zvláště nyní se spojme v modlitbě za mír na Ukrajině a v Rusku

"Mír, mír, mír a jen mír."

"Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem."

(Panna Maria 1981, Medžugorje)


Sestry boromejky přijímají na plakátku uvedené věci pro vybavení bytů a ubytovacích prostor pro uprchlíky. Adresa skladu je K Šancím 50, Praha 17 - Řepy. V případě zájmu pomoci, kontaktujte předem koordinátorku S.M. Kristýnu Bednáříkovou tel: 602 255 431, mail: hangary@nadacesesterboromejek.cz


Válka a co já s tím?

Milovat své nepřátele neznamená, že nebudeme cítit nechuť vůči zlu, které způsobili, zvláště pokud toto zlo zasáhlo naši duši; neznamená to nevnímat běžné reakce naší přirozenosti, která cítí odpor a reaguje na zlo. Znamená to však činit dobro těm, kteří nás nenávidí, vyprošovat jim Boží milosrdenství, aby proměnilo jejich srdce i vůli a učinilo z nich nová stvoření. (...)

Mít nepřátele znamená, že je v ohrožení náš vlastní pokoj a musíme čelit i vnějšímu nebezpečí, neboť každý nepřítel nám může způsobit mnoho zlého. Nejkrásnější je ... ochromit nepřátelské iniciativy skutky lásky a tam, kde by láska nezapůsobila, zneškodnit zlo modlitbou. ... " (P. Dolindo Ruotlto / z knížky : Ježíši, postarej se ty!, kterou vydalo nakladatelství Doron).

Článek k tématu zde:Chcete nás kontaktovat?

Vytvořte si webové stránky zdarma!